Category: Types of weeds (strains) and its effect

image

สายพันธุ์กัญชาที่สามารถแก้เครียดได้

 อยู่บ้านแล้วเครียด ห่วงเรื่องล..

image

กัญชาลุงดำ

หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยชื่อๆนี้ ลุงด..

image

Hash คืออะไร

นอกจากกัญชาชื่อดังอย่างเช่น Kush หร..

image

3 ประเทศที่สามารถสูบกัญชาได้

ปัจจุบัน กัญชาอาจจะยังถูกจัดว่าผ..

image

กัญชา 2 เพศ

       รู้ไหมครับว่ากัญช..

image

CBD คืออะไร?

ช่วงนี้มีเทรนที่เอากัญชามา ผสม ก..

image

Terpenes คืออะไร

สำหรับคนที่สงสัยว่า Terpene หรือว่า เท..

image

Strain Spotlight: Kush

Kush is one of the most famous strains of weed out there. There has been a vast popularity amo..

image

ประโยชน์ของต้นกัญชา 5 ข้อ

มีหลายคนอยากจะทราบว่ากัญชามีข้อ..